Ahol már találkozhatott velünk:

Üzleti tervezés

 

Üzleti tervezés főbb szempontjai

 

Üzleti tervezésre akkor kerül(het) sor, ha elhatározzuk, hogy a fejünkben megszületett szuper ötletet önállóan, vagy társakkal együtt saját kockázatunkra megvalósítjuk, egyrészt azért, mert ezzel környezetünket – társadalmunkat szolgáljuk, másrészt azért, hogy a sikeres szolgálat eredményeként pénzügyi sikerhez (haszonhoz), valamint társadalmi elismeréshez jussunk.

Magyarországon az új vállalkozásokra különösen jellemző a lendületes, átgondolatlan indulás, melyeknek eredménye, hogy a vállalkozások 80%-a a megalakulást követő első évben ellehetetlenül, tönkre megy. Ha tanulmányozza menüpontunkat és helyesen válaszol a menüpont kérdéseire, szempontjaira, akkor jóval nagyobb eséllyel vészelheti át a kezdeti legnehezebb időszakot és vállhat később sikeres vállalkozóvá!

 

Mi a Céghmesternél nem értünk egyet azokkal, akik szerint feltétlenül szükséges 20-40-60 oldalas üzleti tervek kidolgozása, de azt elengedhetetlennek tartjuk, hogy az induló vállalkozó reálisan vegye számba a siker esélyeit, annak külső és belső feltételeit, és kalkuláljon a várható kockázatokkal.

Ehhez szükséges információkat szerezni arról az iparágról, területről, amelyben a vállalkozás működni fog: érdemes leendő konkurenseinket feltérképezni, megismerni potenciális partnereinket.

Az üzleti tervezés, akkor válhat cégproblémává, ha az rossz vagy esetleg meg sem történt. Ennek következtében a vállalkozás igen hamar pénzügyi, fizetési gondokkal találja magát szembe. Ezekre a magyar kisvállalkozók tipikusan úgy reagálnak, hogy nem fizetik meg a már bevallott adókat és járulékokat, abban reménykedve, hogy ezt majd a később befolyó bevételekből teljesítik. Ha azonban ez nem történik meg, akkor rövid idő alatt jelentős adó és járulék tartozás halmozódik fel, amely rövid időn belül cégproblémává konvertálódik. (Inkasszó a bankszámlán, adószám felfüggesztés stb.)

 

A siker esélyének megteremtéséhez, illetve a bukás kockázatának csökkentéséhez érdemes átttanulmányozni az alábbi kérdéseket, szempontokat:

Mi a vállalkozás célja? Rövid, közép és hosszú távon?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

A tulajdonosok és vezetők felfogása a vállalkozásról, a várható kezdeti nehézségekről?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Melyek a vállalkozás erősségei, gyengeségei, illetve piaci lehetőségei és veszélyei? (Az erősségek és a gyengeségek a vállalkozás belső viszonyait mutatják meg. A piaci lehetőségek és a veszélyek a vállalkozás külső - tőle független, nehezen befolyásolható - környezetét térképezik fel.)

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Milyen következtetések vonhatók le a fentiekből? Megvalósítható-e egyáltalán az üzleti koncepció? Ha igen, ahhoz milyen döntéseket kell meghozni?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Szükségesek-e a tevékenységekhez engedélyek? Beszerezhetők-e azok? Ha igen, mennyi idő alatt szerezhetők be?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

A rendelkezésre áll-e a működés megkezdéséhez és a kezdeti fenntartásához szükséges készpénz? Mekkora cash flow szükséges a biztonságos működéshez és az hogyan érhető el?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

A közvetlen feladatok végrehajtásához szükséges eszközökből és erőforrásokból melyek állnak (már) rendelkezésünkre?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

A közvetlen feladatok végrehajtásához szükséges eszközökből és erőforrásokból melyek nem állnak (még) rendelkezésünkre?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Hogyan teremtem meg a hiányzó erőforrásokat és a sikerhez még szükséges egyéb feltételeket? Tárgyi feltételek, személyi feltételek, finanszírozási feltételek, marketing-értékesítési feltételek, stb.

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Hogyan tudom fentieket legjobban megvalósítani?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Hol akarom megvalósítani (helyhez kötött üzlet esetén)?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Határidők, illetve mikor akarom megvalósítani?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Kik lesznek az üzleti partnereim (beszállítóim)?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Kik lesznek a vevőim, hogyan kinek értékesítek (marketing)?  Különösen nagy veszély leselkedik az "egyvevős" nagy cégeknek dolgozó vállalkozásokra, valamint azokra akiknek már meg van a terméke, szolgáltatása, de még nem tudja, hogy kiknek értékesít.

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Termékeim értékesítéséhez milyen árképzési stratégiákat választok? (Az árképzésnek álatlában három fő típusát alkalmazzák: kereslet, kínálat alapú; ráfordításalapú; konkurencialapú)

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Ha fejlődésnek indul a cég, hogyan szervezem, irányítom, üzemeltetem azt (menedzsment)?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Munkaerő toborzás, kiválasztás kérdései? (A munkaerő kiválasztás egyik gyakori buktatója, hogy csak a jelölt szakmai alkalmasságát vizsgálják.)

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Üzleti partnerekkel való üzletkötés, szerződéskötés kérdései? (Tárgyalási taktikák, technikák, például egy nagy céggel szemben érvényesíteni érdekeinket, azokat jogilag levédeni.)

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

Adminisztrácíó, nyilvántartások, könyvelés, adózás kérdései?

Válasz: ……………………………………………………………………………………………….

 

Sok sikert kívánunk az üzleti terv elkészítéséhez, illetve a fenti kérdések megválaszolásához!

Fenti kérdések, illetve az üzleti terv elkészítésében kérésére segítünk Önnek! Az erre irányuló konzultáció díja: 15.000 Ft+Áfa/óra. Abban az esetben, ha a Céghmester részére megbízást ad cégalapításra, cégmódosításra, könyvelésre, székhelyszolgáltatásra úgy a konzultáció utólag ingyenessé válik.

 

SEGÍTÜNK:

06-20-949-20-69

06-20-940-44-75

 

Fenti kérdések és témakörök sikeres megválaszolásához, vállalkozásának sikeressé tételéhez kérjük  tanulmányozza figyelmesen alábbi cikkünket!

 

A vállalkozás emberi és egyéb siker tényezői

 

Megalakult a cég, bejegyezték, stb., elvégezték a kötelező adminisztratív és jogi feladatokat. Most jön a neheze! Sikeressé kell tenni a céget, a vállalkozást! Ez nem könnyű feladat, ennek megvalósítását igyekszünk megkönnyíteni jelen menüpontunkkal. Mindenek előtt bemutatjuk azt a 6 kulcs alapelvet, amelyek nélkül egyetlen vállalkozás sem számíthat átütő sikerre. Íme:

 

  1. Az ügyfél/vásárló pontosan úgy kapja a terméket/szolgáltatást, ahogyan ígértük. Ez a kiszolgálás színvonalát és minőségét garantáló alapelv.
  2. Az ügyfél/vásárló pontosan annyiért kapja meg a terméket/szolgáltatást, amennyiért ígértük. Ez a pénzügyi megbízhatóságot garantáló alapelv.
  3. Vállaljunk pénz visszafizetési garanciát arra az esetre, ha nem azt és nem úgy nyújtjuk, ahogyan azt ígértük. Ez az alapelv a vállalkozás szakmai és erkölcsi megbízhatóságát hitelesíti.
  4. Korrekt árszínvonal alkalmazásának alapelve, amely igazodik az ügyfél/vásárló realitás érzékéhez és igazságérzetéhez. A jó ár akár a teljes vállalkozás hitelességének kulcsa lehet. A jó ár eléri, hogy az ügyfelek/vásárlók komoly, felelősségteljes partnerként tekintsenek vállalkozásunkra.
  5. Az ármegvédés alapelve, mely a gazdaságosságot és a nyereségességet biztosítja vállalkozásunk részére. Ha nem tudjuk konzekvensen megvédeni és tartani árainkat, azaz olcsóvá válunk, akkor a vállalkozásunk lehet, hogy valahogyan megél, illetve fennmarad, de fejlődésre, átütő sikerre soha nem lesz képes.

 

Ismerj meg néhány fontos gondolatot és praktikát, amelyek gyakorlati alkalmazása nélkülözhetetlen korunk vállalkozója számára:

 

 

·A VÁLLALKOZÓRÓL

·A VEZETÉSRŐL

·A MARKETING ÉS A REKLÁM

·A XXI. SZÁZAD VÁLLALKOZÁSAINAK SZERVEZETE

·HOGYAN KEZELJÜK A STRESSZT

·NAPI 20 PERC ÖNMENEDZSELÉS A HIBÁTLAN MUNKÁÉRT

·A SIKERES VÁLLALKOZÁS "TITKA"

 

 

A VÁLLALKOZÓRÓL:

Vállalkozónak lenni egy "szentháromság", azaz 3 léleknek kell megfelelő arányban funkcionálni:

1. Az üzletembernek, aki az új ötletek, az alkotás és az ebből eredő sikerek megszállottja. Jövőképpel, víziókkal rendelkezik, olykor kicsit "meg van kattanva".
2. A menedzsernek, aki koordinálja és irányítja a teendőket, működésben tartja és ellenőrzi a vállalkozás egészét vagy részét.
3. A szakembernek, aki a konkrét terméket megcsinálja vagy megcsináltatja, lehetőleg kiválóan, hiba nélkül.

Jótanács: Tarts egyensúlyt a szentháromságban! Mindig tudd, hogy melyik minőségedben jársz el. Figyelem! A legnagyobb veszély a "szakemberre" leselkedik. Sokan hiszik vagy hitetik el velük, hogy egy szakma kiváló ismerete garantálja a sikert! Ez nincs így! (Bukott vagyonok, tönkrement kapcsolatok bizonyítják az ellenkezőjét.)

 

 

A VEZETÉSRŐL:

Vezetőnek lenni is egy szentháromság! A vezető:

1. Munkát, feladatokat kiad és készen visszakap.
2. Rendszereket, folyamatokat hoz létre és irányít.
3. Segíti, motiválja és ellenőrzi beosztottjait.

Jótanács: Légy eredmény és termékcentrikus. Csak konkrét, értékelhető és értékteremtő produktumot fogadj el.

A jó vezető bátor!
"A bátorság olyan félelem, amely már elmondta imáit." A fenti idézet egy Karl Barth nevű teológustól származik. Azt jelenti, hogy a bátor vezető hajlandó az ésszerűnél nagyobb kockázatot vállalni. Időben szembenéz a problémákkal és cselekszik. Jutalma általában siker és követői is lesznek. Néha nem sikerül, de pont ez a lényeg, hogy meg kellett próbálni. (Gondolj arra, aki először átrepülte az Atlanti-óceánt.)

Jótanács: A bátorság önmagában kevés, a jó vezető ezen kívül számos készséggel rendelkezik. (Vezetői alkat és jellem, realitás érzék, tanulékonyság, önfegyelem, stb.)

 

A MARKETING ÉS A REKLÁM:

A marketing az eladók és vevők érintkezésének illetve értékcseréjének megteremtésére és hatékonyabbá tételére irányuló tudomány és gyakorlat.
Szűkebb értelemben arról szól, hogyan előzzük meg versenytársainkat illetve hogyan védjük meg megszerzett piacainkat.
A marketing egy folyamatos háború, az nyer, aki jobb pozíciót épít ki a vevőjelölt koponyájában.
Ennek leghatékonyabb eszköze a pozícionálás, azaz bejuttatni egy gondolatot a vevők fejébe, ami rólunk szól, csak ránk jellemző és rámutat versenyelőnyünkre.
A pozícionálandó gondolat hordozó eszközei a kommunikációs csatornák, ezek közül a legelterjedtebb a reklám.(pl. újságban, interneten, Tv-ben, saját kiadványokban, stb.)
A reklám akkor jó, ha a pozícionálandó gondolatokat hitelessé és vonzóvá formálja.
A mai gazdaságban a marketing és annak kommunikálása kulcskérdés, ezért annak stratégiai döntéseit a vezetés nem kerülheti meg és nem adhatja külső kézbe.


 

A XXI. SZÁZAD VÁLLALKOZÁSÁNAK SZERVEZETE:

Korunk vállalkozásait célszerű az alábbi 4 fő szervezeti funkcióba tömöríteni:

·Szakmai tevékenység

·Működtetés, üzemeltetés

·Marketing, reklám, értékesítés

·Adminisztráció, egyéb

Az egyes területek fontossága és tartalma vállalatonként eltérő lehet, lényeg, hogy a szervezet "lapos" legyen, azaz kevés vezetői szintet tartalmazzon.
Induló vállalkozásnál akár az összes funkciót elláthatja 1 vagy néhány ember, a lényeg, hogy mindig tudják ki mikor és melyiket látja el.
Ahogy a vállalkozás növekszik az egyes funkciókat egyre többen látják el, egy idő után azok is tovább osztódnak.

Jótanács: soha ne hagyjuk felbomlani a funkciókat és a rendet.

 

HOGYAN KEZELJÜK A STRESSZT?

Tudod mi a stressz?
A stressz olyan mennyiségű elintézetlen dolog illetve nyitott folyamat, amely meghaladja egyéni tűrőképességedet.

Jótanács: Igyekezz dolgaidat mielőbb elvégezni, ne legyen sok nyitott folyamat. Ha a dolog eleve elhúzódó, akkor annak részfolyamataira alkalmazd a fenti szabályt.

Ugrás az oldal tetejére