Ahol már találkozhatott velünk:

KOCKERD kérdőív kitöltése

 

Sikeres KOCKERD kérdőív kitöltés a Céghmesterrel

Aki a cégalapítás előkészítése-ügyintézése mellett ránk bízza székhelyszolgáltatását és könyvelését is, annak ingyen segítünk a KOCKERD kérdőív kitöltésében! A KOCKERD kérdőív nem megfelelő kitöltése fokozott adóhatósági felügyelet elrendelését eredményezheti, amely havi gyakoriságú ÁFA bevallással és az ehhez tartozó plusz erőfeszítésekkel és költségekkel jár.

Azzal tudunk dicsekedni Tisztelt Érdeklődőinknek és Ügyfeleinknek, hogy a Céghmester munkatársai által kitöltött KOCKERD kérdőívek esetében még egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy fokozott adóhatósági felügyelet elrendelésére került volna sor, azaz 10-12.000 Ft+ÁFA plusz költség ellenében biztosítottuk ügyfeleinknek, hogy elkerüljék a havi gyakoriságú ÁFA- bevallást és az ehhez kapcsolódó plusz erőfeszítéseket és plusz költségeket.

 

 

KOCKERD-kérdőív extra gondos kitöltése

Az Adóhatóság az általa kockázatosnak vélt adózókról a „KOCKERD" nevű kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján dönti el, hogy az adott adózó valóban rejt-e kockázatot az Adóhatóság részére.
A KOCKERD kérdőív kérdései egyenként ártalmatlannak tűnnek, összefüggéseiben viszont igen komolyak, ezért érdemes átgondoltan, szükség esetén könyvelő-ügyvéd közreműködésével kitölteni.

A kockázatosnak ítélt adózók fokozott adóhatósági felügyeletre számíthatnak.KOCKERD kérdőív kitöltés, KOCKERD kérdőívvel kapcsolatos fellebbezés, KOCKERD kérdőív miatt törölt adószámmal kapcsolatos jogorvoslatok soron kívüli ügyintézése!

Figyelem!
2013-tól, ha az adózó a KOCKERD kérdőív kitöltésére felszólító végzésben rögzített határidőn belül nem küldi be a kitöltött KOCKERD kérdőívet, akkor az Adóhatóság először felszólítja és amennyiben a felszólítás eredménytelen, úgy törlik az adószámát!
Ha az adózó hibásan vagy hiányosan tölti ki a KOCKERD kérdőívet, akkor az Adóhatóság felhívja az adózót az adatok helyesbítésére, illetve pótlására azzal, hogy ha az ismételten benyújtott KOCKERD kérdőív kitöltése nem megfelelő, úgy az adózó adószámát törlik.


A KOCKERD kérdőív munkaerőállományra, forgalomra, eszközökre, pénzügyekre vonatkozó kérdéseit a bérszámfejtés, illetve könyvelés adatai alapján kell kitölteni.
Sokan nem veszik komolyan, ha KOCKERD kérdőív kitöltési kötelezettséget ír elő részükre a NAV, pedig a KOCKERD kérdőív megfelelő/nem megfelelő kitöltése a vállalkozás fennmaradására, működésére komoly kihatással lehet!

 


A KOCKERD kérdőív kitöltés-beküldés - ismételt felszólítás ellenére történő - elmulasztása adószám törléshez vezet, ami majdnem biztos, hogy egyenlő a vállalkozás ellehetetlenülésével, illetve megszűnésével, ugyanis a KOCKERD kérdőívvel kapcsolatos mulasztásból eredő adószám törlés esetén a NAV a törvény értelmében nem állapíthat meg új adószámot az adózó részére. (Kivéve a 2012-ben KOCKERD miatt törölt adószámok esetén, melyeknél  - törvényalkotási hiba miatt - azoknál, akik ezt 2013. február 15-ig kérték, az Adóhatóság ismét megállapíthatta az adószámot.)

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a KOCKERD kérdőív kitöltését kizárólag a könyvelőkre bízni könnyelmű felelőtlenség, ugyanis a KOCKERD kérdőív professzionális kitöltéséhez a számviteli adatokon túlmenően egyéb fontos szempontok figyelembe vétele és körültekintő értékelése is szükséges.


A Céghmester a KOCKERD bevezetése óta KOCKERD kitöltő specialistává nőtte ki magát. Már eddig is több tucat cégnek segítettünk a KOCKERD kérdőívek kérdéseinek értelmezésében, kitöltésében, amelyért rengeteg hálás és pozitív visszajelzést kaptunk.

Amennyiben bizonytalan - KOCKERD kérdőív kitöltéséhez kérje segítségünket!

KOCKERD kérdőív soron kívüli kitöltése Céghmester új ügyfelei részére: 10.000 - 12.000 Ft + ÁFA (munkától, bonyolultságtól függően)

KOCKERD kérdőív soron kívüli kitöltése Céghmester régi ügyfelei részére: 8.000 - 10.000 Ft + ÁFA (munkától, bonyolultságtól függően)

KOCKERD kérdőív soron kívüli kitötése azon Céghmester-es ügyfelek részére, akik érvényes székhelyhasználati és könyvelési szerződéssel rendelkeznek és nincs díjtartozásuk: ingyen, azaz 0 Ft

Aki a Céghmester extra gondos szolgáltatásait veszi igénybe - cégalapítás, cégmódosítás, székhelyszolgálat, könyvelés - biztosan nem kerül bajba a KOCKERD kérdőív miatt!

KOCKERD kérdőív professzionális kitöltésében segít Önnek:
Kertész Mária 06-20-442-8466
Bréda Virág 06-20-924-0590
Ardai Attila 06-20-949-2069


MIÉRT ALHATNAK NYUGODTABBAN A 15 éves múltú CÉGHMESTER ÜGYFELEI?

A Céghmester könyvelőirodájának kettős küldetése miatt:
1. A legális adó és járulék megtakarítási lehetőségek maximális kihasználása!
2. A cégnek, illetve tagjainak, vezetőinek, azok családjainak jogi megvédése! (A Céghmester más könyvelőirodákkal szemben a könyvelést és a cégproblémákat nem kizárólag számviteli, hanem jogi kérdésnek is tekinti, melynek megoldása során a társaság, de méginkább tagjainak, vezető tisztségviselőinek jogi felelőssége a fő kérdés, illetve ezen személyek és családjaik (nyugalmának, vagyonának stb.) megvédése az elsődleges cél!)
A Céghmester kb. 300 cégnek látja el számviteli-könyvelési teendőit, a bizalom alapja a fenti kettős küldetés sikeres gyakorlati megvalósítása!


Fokozott adóhatósági felügyelet


Akit a NAV adóhatósági szempontból kockázatos adózónak minősít, az fokozott adóhatósági felügyeletre számíthat. A fokozott adóhatósági felügyelet havi rendszerességű ÁFA bevallási kötelezettséget és az ÁFA bevalláshoz analitika / bizonylat benyújtási kötelezettséget, valamint gyakoribb ellenőrzést jelenthet. Az az adóalany, amelyet a NAV a KOCKERD jelű kockázatelemző kérdőív kitöltésére kötelez, biztosan tudhatja, hogy őt az Adóhatóság adózási szempontból kockázatos adóalanynak ítéli meg. A KOCKERD kérdőív kérdései egyenként lehet, hogy ártalmatlanok, összességükben azonban alkalmasak arra, hogy az Adóhatóság helyes megállapítást tegyen az adózó adóhatósági kockázatára vonatkozóan.
A fokozott adóhatósági felügyelet max. 1 évig tartható fenn az Adóhatóság részéről. A fokozott adóhatósági felügyeletről az ART. 24/F. §-a rendelkezik.

A fokozott adóhatósági felügyelet elrendelésének megelőzése érdekében kérje segítségünket! Ugyancsak kérje segítségünket, ha a fokozott adóhatósági felügyelet elrendeléséről szóló határozattal szemben jogorvoslattal kíván élni, vagy segítség kell a bevallások benyújtásához.


Tisztelt Ügyfeleink!


Amikor weboldalainkon, kiadványainkon és személyesen azt kérjük, hogy tájékozódjanak körültekintően (pl. cégalapítás előtt), akkor nem bonyolítani akarjuk az életüket, hanem éppen ellenkezőleg, későbbi bonyodalmaktól, problémáktól szeretnénk (már előre!) megóvni Önöket! Kérjük, hogy ezt szem előtt tartva tanulmányozzák weboldalainkon található tanácsainkat!

 

Kintlévősége, likividitási problémája van? Segítünk: www.marconiproject.hu

 

 

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.ceghmester.hu

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.szekhely.org

 


A KOCKERD kérdőív főbb témakör kérdései:
1. „Ténylegesen megkezdett, az első hat, legnagyobb árbevételt keletkeztető adóköteles tevékenység felsorolása"
2. „Amennyiben még nem kezdte meg adóköteles tevékenységét kérem, hogy jelölje meg a kezdés tervezett dátumát"
3. „Jelöljön meg legfeljebb három, egy éven belül tervezett adóköteles tevékenységet"
4. „Bevételek rögzítésének a módja"
5. „A tárgyévben, illetve - amennyiben volt - a megelőző évben a forgalom értéke szerinti három legnagyobb szállító megnevezése, adószáma, a forgalom összesítése"
6. „A kérdőív kitöltés időpontjában foglalkoztatottak létszáma FEOR (4 jegy hosszan) szerinti bontásban, létszám szerint csökkenő sorrendben"
7. „A munkaerő bejelentési és járulék bevallási kötelezettségének határidőben történő teljesítése adózónál kinek a felelősségi körébe tartozik"
8. „Az adózó tulajdonában álló eszközök bekerülési értéke ezer forintban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján"
9. „Az adózó használatában, de más tulajdonában lévő eszközök szerződés szerinti havidíja általános forgalmi adó nélkül"
10. „A székhely céljára igénybevett ingatlan vagy ingatlanrész használatának jogcíme"
11. „Adózó székhelyén ténylegesen, folyamatosan és kizárólagosan rendelkezésére álló terület mérete"
12. „Amennyiben adózó rendelkezik telephellye(kke)l vagy fiókteleppe(kke)l, kérem, hogy - legfeljebb három telephely vagy fióktelep vonatkozásában - adja meg az alábbi adatokat (cím; terület nagysága; ebből a vállalkozás által használt terület nagysága; saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan; amennyiben bérlemény a bérleti szerződés időtartama, bérbeadó adószáma,bérleti díj havi összege). A telephelyeket vagy fióktelepeket az árbevétel nagysága szerint rangsorolja és a legnagyobb árbevételű kerüljön az első helyre."
13. „Székhely és a legtávolabbi telephely vagy fióktelep távolsága"
14. „ A kérdőív kitöltésének napján fennálló követelések és pénzeszközök részletezése ezer forintban"
15. „A kérdőív kitöltésének napján fennálló kötelezettségek részletezése ezer forintban"
16. „Adózó jegyzett tőkéje"
17. „Adózó jelenleg rendelkezésére álló és a tárgyévben tervezett finanszírozási forrásai ezer forintban"

Ugrás az oldal tetejére