Ahol már találkozhatott velünk:

KATA 2013 - Kisadózók tételes adója

 

 

KATA 2013 - Kisadózók tételes adója

 

A 2013-as üzleti évre választható új adónem, hivatalos nevén kisadózók tételes adója, népszerű nevén KATA, jelentős adó- és adminisztráció csökkentést jelenthet bizonyos mikrovállalkozások számára. Az alábbi szempontok alapján a 6 millió Ft alatti éves forgalmú mikrovállalkozásoknak célszerű számolni, kalkulálni, és ha érdemes, akkor átjelentkezni az új adónem hatálya alá.

 

Ki lehet a kisadózók tételes adójának alanya, azaz a KATA-nak az alanya?

 

Kisadózó vállalkozás lehet:

-egyéni vállalkozó

-egyéni cég

-kizárólag magánszemély taggal rendelkező KKT

-kizárólag magánszemély taggal rendelkező BT


amely, (aki) legalább egy magánszemélyt, tagot kisadózóként bejelent. A kisadózók tételes adója hatálya alá bejelentkezésnél nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e.

 

Nem lehet kisadózó, azaz a kisadózók tételes adójának alanya:

- az a vállalkozás, amelynek az adószámát az Adóhatóság a bejelentkezést megelőző 2 éven belül jogerősen felfüggesztette vagy törölte.

- az a vállalkozás, amely az alábbi tevékenységeket folytatja, illetve ezekből bevételt szerez:

1. biztosítási ügynök, bróker, TEÁOR 66.22

2. Biztosítás, nyugdíj alap... TEÁOR 66.29

3. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 68.20

 

A kisadózók tételes adója, azaz a KATA fontosabb szabályai:

Kisadózó BT, KKT, köteles bejelenteni kisadózóként azokat a tagokat, akik a cég tevékenységében bármilyen jogviszonyban részt vesznek. Kivéve a munkaviszonyt.

Ha a kültag a BT tevékenységében személyesen nem vesz részt, akkor őt nem kell bejelenteni.

Minden más személyesen közreműködő taggal munkaszerződést kell kötni csak így dolgozhat a BT-ben.

Ha változás következik be bármilyen adatban, akkor ezt 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-nak.

 

Kisadózó - KATA adóalanyiság kezdete és a bejelentés időpontja:


Főszabály: az adóalanyiság a bejelentést követő hónap elsejétől jön létre.

Már létező cég - amely szeretne bejelentkezni a KATA hatálya alá - legkorábban 2012. december 1-31. között jelentkezhet be a T201T jelű adatlapon változás bejelentésként.

Az EVA hatálya alatt lévő cégeknek 2012. december 1-20. között kell kijelentkezniük az EVA hatálya alól és bejelentkezni a KATA hatálya alá (amennyiben nekik megéri a változtatás).

 

Bejelentkezés KATA hatálya alá:

- új egyéni vállalkozások, illetve új cégek az okmányirodai, illetve a cégbírósági bejelentéssel egyidejűleg,

- egyéni vállalkozónak minősülő adózók, pl ügyvédek T101 jelű adatlapon,

- már működő egyéni vállalkozások a T101E jelű adatlapon,

- már működő BT, KKT, T201T jelű adatlapon.


FIGYELEM! A NAV adatlapok csak decembertől lesznek alkalmasak a KATA hatálya alá történő bejelentkezésre!

 

A KATA hatálya alá történő bejelentés végrehajtható okiratnak minősül és a NAV ez alapján tartja nyilván a bejelentkezett cégeket. Akiket ide besoroltak kapni fognak majd tájékoztató levelet a nyilvántartásba vételről és az adókötelezettség- teljesítésével kapcsolatos tudnivalókról.

 

A kisadózók tételes adójának adó mértékei a következők:

- főállású kisadózó után havi 50.000 Ft

- mellékállású kisadózó után havi 25.000 Ft

A fenti összegeket minden hónap 12-ig kell befizetni bevallás küldése nélkül.

 

 

Még több KATA infó:

 

Főállású kisadózónak az minősül, akinek NINCS legalább 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya, vezető tisztségviselő, megbízásos jogviszonyban van.

Nem minősül a Tbj törvény szerint kiegészítő tevékenységűnek vagy NINCS az Unión belül biztosítotti jogviszonya.


Tehát a kisadózónak nem érdemes hó közben munkaviszonyt létesíteni, mert tört havi munkaviszony esetében is 50.000 Ft-ot kell fizetnie a saját BT-jében, nincs kedvezmény.


Ha a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, akkor mindenki után külön-külön meg kell fizetniük az adót.
?

További feltételek:

- az árbevétel maximuma 6 millió Ft/év,
- az üzleti év megegyezik a naptári évvel,


Ha az árbevétel meghaladja a 6 millió forintot, a többlet 40%-át be kell vallani és fizetni a következő év február 25-ig.

A kisadózó vállalkozásoknak bevételi nyilvántartást kell vezetni, de nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, a bizonylataikat pedig az adóévet követő 5 év végéig meg kell őrizniük.


A kisadózók a kibocsátott számlákra rá kell írni, hogy ?kisadózó". Ha ezt elmulasztja bírságolható!


Az adózónak az árbevétel nagyságáról az adóévet követően a 13KATA nyomtatványon kell majd bevallani következő év február 25-ig. Ha év közben megszűnik valamiért a kisadózó státusz akkor is a fenti nyomtatványon kell a bevallást beadni a megszűnést követő 30. napig.


Ugyanezen a nyomtatványon kell adatot szolgáltatni azokról a partnerekről, akiknek a kisadózó éves szinten több, mint 1 millió Ft-ot meghaladó értékű számlát állított ki.


A nem kisadózó partnerek ugyancsak adatot fognak szolgáltatni a 08-as bevallásokon a kisadózóktól befogadott 1 millió Ft feletti számlákról.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója által kiváltott közterhek:

- vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó

- társasági adó

- személyi jövedelemadó, járulékok, és a 14%-os eü hozzájárulás

- szocho és a10%-os illetve 27%-os egészségügyi hozzájárulás

- szakképzési hozzájárulás

 

A munkavállalók után fizetendő járulékok és adók megfizetése alól nem mentesül a kisadózó vállalkozás.

 

A kisadózók tételes adójáról szóló jogszabályt az Országgyűlés 2012. októberében fogadta el, és 2012. novemberében már módosította is. A jogszabály a Magyar Közlöny 2012/136. számában (X. 15.) jelent meg, a jogszabály sorszáma 2012. évi CXLVII. törvény.

 

További részletes információk az alábbi oldalakon érhetők el:
www.nav.gov.hu
www.net.jogtar.hu

 

 

KATA hatálya alá történő bejelentkezésben segít Önnek:

Kertész Mária 06-20-442-8466

Bréda Virág 06-20-924-0590

 

 

Kintlévősége, likividitási problémája van? Segítünk: www.marconiproject.hu

 

 

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.ceghmester.hu

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.szekhely.org

 

 

 

 

 

Ugrás az oldal tetejére